Увага

Main categories

Запрошуємо до Веб-сайту наукових заходів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Тут ви можете знайомитися з матеріалами, реєструватися і брати участь у конференціях, семінарах та інших наукових заходах.
Для початку виберіть потрібну категорію

Wellcome to the Website of scientific events of Lviv State University of Life Safety
Here you can get acquainted with the materials, register and participate in conferences, seminars and other scientific events
To get started, select the desired category