Увага

Terms and Conditions

Умови та правила

Використовуючи систему Indico, Ви даєте згоду Львівському державному університету безпеки життєдіяльності зберігати особисту інформацію, яку вводите в систему. Інформація буде використана для забезпечення функціонування системи Indico та управління науковими заходами в Університеті. Інформація не буде передана третім особам, якщо це не передбачено законом.

Terms and Conditions

By using this Indico system, you are consenting to the Lviv State University of Life Safety storing the personal information you enter into the system. The information will be used for providing the Indico system functioning and the scientific events managing at the University. The information will not be given to 3rd parties unless when required by law.