Увага

Науковий семінар «Життєстійкість особистості в час війни»

Europe/Kiev
Головний корпус, вул. Клепарівська, 35, м. Львів / Main building, 35 Kleparivska str., Lviv

Головний корпус, вул. Клепарівська, 35, м. Львів / Main building, 35 Kleparivska str., Lviv

  • 14:00 14:20
   Науковий семінар «Життєстійкість особистості в час війни» 20m

   Доповідає: викладач кафедри практичної психології та педагогіки Березяк Ксенія Михайлівна
   Питання:
   1. Поняття «життєстійкість» та суміжні поняття у сучасній науковій літературі. Складові життєстійкості.
   2. Експериментальні дослідження життєстійкості.
   3. Підходи та техніки підвищення життєстійкості особистості.
   Посилання на науковий семінар https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3am68ypcy5fsx_xDAXhetm3n5PVfNs90KOpEv1Ccz128A1%40thread.tacv2/1653398842310?context=%7b%22Tid%22%3a%22bef11b6e-8b77-413b-8086-7d6d8e9ea46c%22%2c%22Oid%22%3a%2219f40a90-f57f-46ad-9e95-a30f924d7737%22%7d

   Speaker: Ксенія Михайлівна Березяк