Увага

Міжвузівський науковий семінар "Сучасні методи проведення наукових досліджень: сьогодення та поступ-ІІ"

Europe/Kiev
Головний корпус, вул. Клепарівська, 35, м. Львів / Main building, 35 Kleparivska str., Lviv

Головний корпус, вул. Клепарівська, 35, м. Львів / Main building, 35 Kleparivska str., Lviv

  • 15:00 15:20
   Міжвузівський науковий семінар "Сучасні методи проведення наукових досліджень: сьогодення та поступ-ІІ" 20m

   Microsoft Teams
   Посилання на підключення:
   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a5pJ4eFhrT1lF9hrbuNKM-ytpOfPcDx2WUPGRgYN8G_w1%40thread.tacv2/1654495595559?context=%7b%22Tid%22%3a%22bef11b6e-8b77-413b-8086-7d6d8e9ea46c%22%2c%22Oid%22%3a%225789b004-bdbf-4cc7-9a45-51f12efd032e%22%7d