Увага
20-21 October 2022
Головний корпус, вул. Клепарівська, 35, м. Львів / Main building, 35 Kleparivska str., Lviv
Europe/Kiev timezone

Вимоги до оформлення матеріалів / Paper layout

Вимоги до оформлення матеріалів конференції


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг – 2-3 сторінки.

Формат А4, шрифт – Times New Roman, кегль основного тексту 14, літератури 12, міжрядковий інтервал – 1 пт, усі поля сторінки – 20 мм, відступ першого рядка – 1 см.

Тези повинні бути стилістично й технічно відредаговані, представлені в такій послідовності:

  • назва тез (вирівнювання по центру, напівжирне накреслення, великі літери);
  • науковий ступінь, вчене звання, ім’я, прізвище автора (вирівнювання по центру, напівжирне накреслення);
  • місце роботи автора (вирівнювання по центру, курсив, без скорочень);
  • через рядок основний текст (вирівнювання по ширині);
  • рисунки подавати у чорно-білому виконанні у форматі *.jpg;
  • список використаної літератури, оформлений згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015.