Увага
18-19 November 2021
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності / Lviv State University of Life Safety
Europe/Kiev timezone

Галина Хлипавка, к. пед. наук, ст. викладач кафедри українознавства; Тетяна Конівіцька к. пед. наук, викладач кафедри українознавства;

Scientific Programme

  • 1. Соціокультурний вимір науки.

  • 2. Соціально-психологічні чинники культуротворення.

  • 3. Інформаційно-комунікаційні технології як новітня форма існування культури.

  • 4. Етичне й естетичне в культурі.

  • 5. Релігія як сфера культури.

  • 6. Українська культурно-національна скла-дова світової цивілізації.

  • 7. Мова й культура – головні ідентифікатори нації (до 150 річниці від Дня народження Лесі Українки).

  • 8. Культура і війна.