Увага

Вимоги до оформлення матеріалів / Paper layout

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

Обсяг тез повинен складати 1 або 2 повних сторінки формату А4. Анотація повинна складати до 50 слів.

Розміри полів: по 2 см з усіх сторін. Гарнітура – Times New Roman, розмір – 12 пт, міжрядковий інтервал – 1,0.

Для завантаження матеріалів необхідно пройти попередню реєстрацію. Тези доповіді завантажуються у форматі doc, docx. Від одного автора дозволено подавати не більше трьох тез (в тому числі у співавторстві). Назва файлу з тезами доповіді має містити в собі прізвище першого автора, наприклад Tezy_Prydatko_1.doc.

 

Порядок розміщення матеріалу:

  • за лівим краєм звичайним шрифтом подається УДК;
  • в наступному рядку ПРОПИСНИМИ літерами напівжирним шрифтом друкується назва доповіді, вирівнювання – за центром;
  • пропустивши рядок, курсивом друкуються імена та прізвища авторів, вирівнювання – за центром;
  • з нового рядка під прізвищами авторів – місце праці/навчання, місто, вирівнювання – за правим краєм;
  • пропустивши рядок, 10 кеглем друкуються анотації та ключові слова українською і англійською мовами, вирівнювання – за шириною, абзацний відступ – 1 см;
  • пропустивши один рядок, з абзацу 12 кеглем друкується основний текст, вирівнювання – за шириною, абзацний відступ – 1 см;
  • формули, рисунки, таблиці повинні мати просту арабську наскрізну нумерацію та мають розміщуватись після їх згадування в тексті, вирівнювання – за центром;
  • список літератури друкується 10 кеглем через один рядок після основного тексту відповідно до правил оформлення бібліографічного опису. Заголовок „Література” друкується по центру 12 кеглем.