Увага

Комітети конференції

Комітети конференції:


голова: Василь ПОПОВИЧ, т.в.о. проректора з науково-дослідної роботи, д.т.н., професор

заступник голови: Сергій ЄМЕЛЬЯНЕНКО, начальник відділу організації науково-дослідної діяльності, к.т.н., ст. досл.

 

Члени Наукового комітету конференції:

 • Henryk POLCIK, SEW, Cracow, Poland, PhD
 • Rafal MATUSZKIEWICZ, MSFS, Warsaw, Poland
 • Oksana TELAK, MSFS, Warsaw, Poland, Doctor of Sciences
 • Oliver WICHE, TUBAF, Freiberg, Germany, PhD
 • Izabella GRABOWSKA-LEPCZAK, MSFS, Warsaw, Poland, PhD
 • Dariusz SKALSKI, UPES, Gdansk, Poland, Doctor of Sciences, Professor
 • Jerzy TELAK, ASE, Warszawa, Poland, Doctor of Sciences, Professor
 • Ausra MAZEIKIENE, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Environmental Protection and Water Engineering, VGTU
 • Юрій СТАРОДУБ, професор відділу організації науково-дослідної діяльності, д. ф.-м. н., професор
 • Роман ЛАВРЕЦЬКИЙ, учений секретар Університету, к.і.н., доцент
 • Василь КАРАБИН, начальник Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту, д.т.н., доцент
 • Андрій ЛИН, начальник Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, к.т.н., доцент

 

Члени Оргкомітету конференції:

 • Юрій РУДИК, головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності, д.т.н., доцент
 • Ярослав КИРИЛІВ, старший науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності, к.т.н., с.н.с.
 • Ольга МЕНЬШИКОВА, заступник начальника Навчально-наукового інституту цивільного захисту, к.ф.-м.н., доцент
 • Іван ПАСНАК, заступник начальника Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки, к.т.н., доцент
 • Ірина БАБІЙ, заступник начальника Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту, к.п.н.
 • Тетяна ВОЙТОВИЧ, науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності, доктор філософії (PhD)
 • Юрій КОПИСТИНСЬКИЙ, начальник докторантури, ад’юнктури, к.т.н.
 • Роман ЯКОВЧУК, начальник кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, д.т.н., доцент
 • Олег ПАЗЕН, начальник кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики, к.т.н
 • Андрій САМІЛО, начальник кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, к.ю.н., доцент
 • Андрій КУЗИК, завідувач кафедри екологічної безпеки, д.с-г.н., професор
 • Євген МАРТИН, професор кафедри інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, д.т.н., професор
 • Олег ЗАЧКО, професор кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту, д.т.н., професор
 • Андрій ЦЮПРИК, завідувач кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, д. пед. н., доцент
 • Олександр МІРУС, завідувач кафедри промислової безпеки та охорони праці, к.т.н., доцент
 • Дмитро КОБИЛКІН, к.т.н, голова ради молодих вчених Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
 • Андрій ГАВРИСЬ, старший викладач кафедри цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів, к.т.н., доцент
 • Ірина КОЧМАР, викладач кафедри екологічної безпеки
 • Назар БУРАК, доцент кафедри інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, к.т.н., доцент
 • Олег КОВАЛЬЧУК, ад'юнкт кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту
 • Володимир МИРОШКИН, ад'юнкт кафедри наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики 
 • Оксана СТЕЛЬМАХ, заступник начальника кафедри практичної психології та педагогіки, к. псих. н., доцент
 • Володимир МАРИЧ, старший викладач кафедри промислової безпеки та охорони праці, к.т.н.,