Увага

Scientific Programme

  • 1. Соціально-психологічні чинники культуротворення

  • 2. Культура і війна

  • 3. Мова як інструмент гібридної війни

  • 4. Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії

  • 5. Українська культурно-національна складова світової цивілізації

  • 6. Інформаційно-комунікаційні технології як новітня форма існування культури

  • 7. Етичне й естетичне в культурі

  • 8. Релігія як сфера культури

  • 9. Соціокультурний вимір науки

  • 10. Гендерна чутливість у культурі