Увага

вул. Клепарівська, 35, м. Львів, Україна, 79007 / 35, Kleparivska St., Lviv, Ukraine, 79007

Scientific Programme

 • Тематика XІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку охорони праці»:

  • 1. Стан і перспективи удосконалення системи управління та нагляду за охороною праці і промисловою безпекою.

  • 2. Профілактика виробничого травматизму

  • 3. Технології контролю і захисту від шкідливих і небезпечних виробничих та екологічних чинників

  • 4. Забезпечення безпеки і гігієни праці у підрозділах силових та спеціальних структур

  • 5. Новітні інформаційні технології як інструмент підвищення рівня промислової безпеки

  • 6. Культура та психологія праці

  • 7. Математичні моделі в охороні праці

 • Тематика ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Охорона праці: освіта і практика»:

  • 1. Перспективи розвитку напряму «Охорона праці» в сфері освіти

  • 2. Діджиталізація освітнього процесу та інформаційного простору за напрямом «Охорона праці»

  • 3. Інтерактивні методи навчання при викладанні дисциплін за напрямом «Охорона праці»

  • 4. Формування ризик-орієнтовного мислення у здобувачів освіти та у працівників підприємств

  • 5. Гуманітарні аспекти підготовки сучасного фахівця

  • 6. Системи управління охороною праці. Оцінка ризиків

  • 7. Практичний досвід з охорони праці на підприємствах