Увага

Умови участі в роботі конференції / Terms of participation in the conference

Для участі у конференції необхідно до 20 жовтня 2021 року зареєструватися на сайті (створити профіль), на сторінці конференції заповнити реєстраційну форму та завантажити електронний варіант матеріалів. Матеріали завантажуються у форматі doc, docx. Файл повинен мати назву латиницею відповідно до прізвища першого автора (напр.: Kovalenko_paper.doc). Під час завантаження матеріалів необхідно зазначити доповідача (для очної участі у заході). Підтвердження щодо прийняття матеріалів буде висвітлено на сайті конференції.
До 1 листопада 2021 року доповідачам потрібно завантажити презентації у форматі ppt, pptx, які будуть представлені під час доповіді.
До початку заходу програма конференції, збірник наукових праць, список учасників за напрямами та графік роботи будуть опубліковані на сторінці конференції.

 
Фінансування 
Для участі у конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 250 гривень, учасник отримує збірник наукових праць та сертифікат про участь у конференції. 
Оплату за проїзд, проживання та харчування учасники здійснюють за власний рахунок.
Заочна участь – 50 грн.
Грошові перекази за участь у роботі конференції необхідно здійснити до 20 жовтня 2021 року, надіславши копію квитанції електронною поштою [email protected] (тема листа: На конференцію ІКТ; файл повинен мати назву відповідно до прізвища автора: Прізвище_квитанція).
Контактні телефони:
+38(068) 517-20-70 Конівіцька Тетяна Ярославівна
+38(096) 843-59-21 Кирилів Ярослав Богданович
+38(098) 936-63-07 Ємельяненко Сергій Олександрович
E-mail: [email protected]
З питань реєстрації та завантаження матеріалів на сайті конференції звертатись до Конівіцької Тетяни Ярославівни, тел.: +38(068)517-20-70.
 
To participate in the conference, you must register on the website (create a profile) by October 20, 2021, fill in the registration form on the conference page and upload the electronic version of the materials. Materials need to upload in doc, docx format. The file must be named in Latin according to the name of the first author (for example Kovalenko_paper.doc). When upload materials, it is necessary to indicate the speaker (for face-to-face participation in the event). Confirmation of acceptance of materials will be posted on the conference website.
By November 1, 2021, speakers need to upload presentations in ppt, pptx format, which will be presented during the report.
Prior to the event, the conference program, a collection of scientific papers, a list of participants by areas and a work schedule will be published on the conference page.
Financing
To participate in the conference you must pay a registration fee of 250 UAH, the participant receives a collection of scientific papers and a certificate of participation in the conference.
Participants pay for travel, accommodation and meals at their own expense.
Correspondence participation - 50 UAH.
Money transfers for participation in the conference must be made by October 20, 2021, by sending a copy of the receipt by e-mail [email protected] (subject of the letter: To the ICT conference; the file must be named according to the author's name: Surname_receipt). 

Contact telephones:
+38 (068) 517-20-70 Tetyana Konivitska
+38 (096) 843-59-21 Yaroslav Kirillov
+38 (098) 936-63-07 Serhiy Yemelyanenko
Email: [email protected] 

 
For registration and upload of materials on the conference website, please contact Tetyana Konivitska, tel.: +38 (068) 517-20-70.