Увага

Протиепідемічні вимоги / Anti-epidemic requirements

Шановний учасник конференції,

Відповідно до протоколу позачергового засідання Львівської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 27.10. 2021 № 29, встановила з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби C0VID-19 спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2 на всій території Львівської області.

Тому Львівський державний університет безпеки життєдіяльності зобов’язує усіх учасників VI Міжнародної науково-практичній конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів і забороняє перебування на території навчального закладу без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, шо закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Під час реєстрації на конференції учасник повинен мати при собі негативний результат тестування на СОVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до здійснення заходу, або документа, шо підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від СОVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

 

Dear participant of the conference,

According to the minutes of the extraordinary meeting of the Lviv regional commission on technogenic and ecological safety and emergencies from 27.10. 2021 № 29, set from 00 o'clock 00 min October 30, 2021 "red" level of epidemic danger of the spread of acute respiratory disease C0VID-19 caused by coronavirus SARS-CoV-2 throughout the Lviv region.

Therefore, Lviv State University of Life Safety obliges all participants of the VI International Scientific and Practical Conference "Information and Communication Technologies in Modern Education: Experience, Problems, Prospects" to follow with appropriate sanitary and anti-epidemic measures and prohibit stay on the territory of the educational institution without personal protective equipment, in particular respirators or protective masks that cover the nose and mouth, including self-made.

At the time of registration at the conference, the participant must have a negative test for COVID-19 by polymerase chain reaction or rapid test for coronavirus antigen SARS-CoV-2, which was conducted no more than 72 hours before the event or document that confirming receipt of a full course of vaccination, international, internal certificate or foreign certificate confirming vaccination from COVID-19 with one dose of single-dose vaccine or two doses of two-dose vaccine (green certificates), which are included by the World Health Organization in the list of permitted for use in emergencies, a negative result of testing by polymerase chain reaction or recovery of a person from the disease, the validity of which is confirmed by the Unified State Web Portal of electronic services, in particular using the mobile application of the Portal Diia(Diia).