Увага

Scientific Programme

  • 1. Цифрова трансформація освіти і науки: стан і перспективи.

  • 2. Теорія і практика проектування інформаційно-освітнього середовища (IOC) у професійній підготовці фахівців.

  • 3. Цифровізація підготовки здобувачів освіти у навчальних закладах різних рівнів.

  • 4. Науково-методичні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес закладів формальної і неформальної освіти.

  • 5. Актуальні психолого-педагогічні проблеми професійної підготовки фахівців в умовах змішаного навчання.

  • 6. Підготовка педагогів закладів формальної і неформальної освіти до створення та використання електронних освітніх ресурсів.

  • 7. Проблеми сучасної кібербезпеки, психопедагогіки безпеки, культура безпеки професійної діяльності фахівців.

  • 8. Інформаційні технології у наукових дослідженнях.

  • 9. Менеджмент інноваційних освітніх проєктів, програм, підготовка грантів.